Xem Quyết định về việc niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT Nghệ An trên địa bàn huyện Thanh Chương tại đây.

Tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tại đây.