Wednesday, 04/08/2021 - 21:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các trường THCS

1. THCS Cát Văn  
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Nhật Việt HT 0983 984 324
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0963 126 324
Trần Văn Đồng PHT, CTCĐ 01689 971 160
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
2. THCS Phong Thịnh  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thị Lê Vân HT 0946 397 172
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ngũ Thị Quang PHT 01237 506 406
Bùi Thị Hương CTCĐ 0919 573 314
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
3. THCS Nho - Hoà  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Xuân Tùng HT 0912 920 761
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Võ Văn Hà PHT 01663 356 663
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Cảnh Thành PHT, CTCĐ 0988 783 676
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
4. THCS Thanh Đức  384 936 460
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Trần Kim Cương HT 0945 544 843
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Trần Hải Lưu PHT 0915 128 736
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Biện Tiến Hùng CTCĐ 0123 966 3247
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
5. THCS Hạnh Lâm  
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Xuân Bình HT 0 972434646
xuanbinh0972434646@gmail    
Dương Lê Thìn PHT, CTCĐ 0 986951544
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
6. THCS Kim Lâm  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Văn Lương HT 0912288934
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguễn Viết Ất PHT 01247617444
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Văn Tuấn CTCĐ 0944589374
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
7. THCS Thanh Mỹ  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Trương Văn Kỳ HT 0 962962458
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Bá Phương PHT 0 902064455
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Sĩ Mạnh CTCĐ 0 1668620934
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
8. THCS Thanh Liên  
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Phạm Đức Nghĩa HT 0915 832 070
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Phan Bá Dũng PHT - CTCĐ 0984 548 406
9. THCS Thanh Tiên  
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Trần Công Tiến HT 0988.841.489
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Xuân Lam CTCĐ 01688.909.730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
10. Trường THCS Thanh Lĩnh  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Khánh Sơn HT 0988129772
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Dương Thị Lệ Hà PHT 01684723736
Lê Thị Nghĩa CTCĐ 01657335289
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
11. THCS Thanh Thịnh  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tuyết Mai HT 0983107623
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Tiến PHT 0984910633
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Lan CTCĐ 0943622185
  lanhuongthanhthinh@gmailcom    
12. THCS Thanh Hương  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Châu HT 0983 932566
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0388971177
  Phạm Đức Tuấn PHT 0985502687
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Quang Ngọc CTCĐ 01683323920
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
13. THCS Hương Tiến  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đinh Văn Mão HT 0982731339
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Vi Văn Thành PHT 01674561313
  Phạm Ngô Quyền CTCĐ 0979046515
14. THCS Thanh An  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Kim Cương HT 0916 446 777
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Văn Tứ CTCĐ 0963 973 646
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
15. THCS Thanh Chi  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Cao Thanh Hải HT 01256860872
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Văn Thuận PHT, CTCĐ 0916794772
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
16. THCS Thanh Khê  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm Đức Kính HT 0989897473
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0919897473
  Nguyễn Trung Hiếu PHT 0949474468
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Quốc Hoàn CTCĐ 0982935379
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0919573846
17. THCS Thanh Thuỷ                                                                  0383926116
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm hồng Sơn HT 01687108077
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn xuân Ngọ PHT 0919572923
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lưu văn sỹ CTCĐ 0919572559
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
18. THCS Võ Liệt  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Ngũ  HT 0986725731
  Nguyễn Đăng Quý  PHT 0984741899
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thăng Long CTCĐ 0919573948
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
19. THCS Thanh Long  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đình Xuân HT 0983938511
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thuỷ PHT 01699400297
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Văn Kiền CTCĐ 0979066757
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
20. THCS Thanh Hà  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tiên HT 0974366609
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Kiên Quyết PHT 0974737212
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
21. THCS Thanh Tùng  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Đức Thọ HT 0984887459
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Đức PHT 0984214724
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đức Hiền CTCĐ 0989696166
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
22. THCS Thanh Giang                                                                                           383938138
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Văn Đại HT 01699761364
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Quốc Thái CTCĐ 0985760193
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
23. THCS Thanh Mai  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đình Dương HT 0162 679 5568
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bùi Văn Bình CTCĐ 0169 357 3167
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
24. THCS Thanh Lâm  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Văn Tú HT  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thanh Tùng PHT  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Hữu Hùng CTCĐ  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
25. THCS Đặng Thai Mai  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Đình Nho HT 0982938307
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Hương PHT 0976101359
  Nguyễn Trọng Thắng CTCĐ 01234333807
26. THCS Thanh Hưng  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Văn Hiến HT 0983 620365
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Hải Lý PHT 0915 471 963
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần THị Hoài CTCĐ 0974945880
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
27. Trường THCS Thanh Văn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Kỳ HT 0977834936
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn LêTỵ CTCĐ 0976234258
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
28. THCS Thanh Phong  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Trọng Đạt HT 0983 644 504
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Đình Trung PHT 0982895183
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Đình Xuân CTCĐ 01275952666
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
29. THCS Đồng - Tường  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Thịnh HT 0388971400
  Nguyễn Thế Vinh PHT 0982150616
  Đào Quang Tám CTCĐ 0979744865
30. THCS THỊ TRẤN  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thuỷ HT 0979723157
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Hải Anh PHT 0988915558
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Hằng CTCĐ 0977679237
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
31. THCS Tôn Quang Phiệt  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thanh Nguyên HT 0983 523 581
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Chí Hà PHT 0975 971 693
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Lê Hoài CTCĐ 0919 574 439
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
32. THCS Đồng Văn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đình Thi HT 01646946664
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Hằng PHT 0978805572
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Huyên CTCĐ 0978655861
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
33. THCS Thanh Ngọc  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Thị Hoan HT 0984640369
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Doãn Hải PHT 0976464445
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị An Hà CTCĐ 01657092707
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0948296677
34. THCS  Ngọc Sơn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Minh HT 0986316676
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Đình Giang PHT 0915771447
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thanh Vân CTCĐ 0949284087
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
35. THCS Xuân Tường  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0383 505 988
  Lê Như Huân HT 0982 828 540
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0914 845 909
  Phạm Thị Quân PHT-CTCĐ 0943 879 769
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
36. THCS Thanh Dương  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Bá Nhuần HT 0962 831 099
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Huệ PHT 0919 574 216
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Kiều Oanh CTCĐ 01634 496 312
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
37. THCS Thanh Lương  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Thị Năm HT 0989791842
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Quỳnh Anh PHT 01633827957
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Lan Anh CTCĐ 0977442738
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
38. THCS Thanh Yên  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bùi Xuân Trung HT 0913274242
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   01685337946
  Nguyễn Thị Thanh Hương PHT 0943655757
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0985106887
  Phạm Thị Thu Hà CTCĐ 0974510678
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
39. THCS Thanh Khai  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Hồng Quang HT 0916620183
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Sỹ Hồng PHT 0983923175
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Hải Lý CTCĐ 0989416456
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết