Thứ năm, 23/11/2017 - 12:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016

     Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3460/QĐ-UBND.VX về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục phổ thông (TH, THCS, THPT) là ngày 14/8/2015; giáo dục mầm non là ngày 19/8/2015. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 05/9/2015 (Thứ Bảy). Chi tiết mời các trường mở E-mail để đọc.

     Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3460/QĐ-UBND.VX về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục phổ thông (TH, THCS, THPT) là ngày 14/8/2015; giáo dục mầm non là ngày 19/8/2015. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 05/9/2015 (Thứ Bảy). Chi tiết mời các trường mở E-mail để đọc.