Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Báo Lao động Nghệ An đã chủ động đăng tin cải chính bài viết "Học sinh trường chuẩn ... không biết chữ"

          Báo Lao động Nghệ An số 855 ra ngày 10/4/2014 đã đăng tin cải chính bài viết "Học sinh trường chuẩn ... không biết chữ" viết về em Nguyễn Thị Lê - Học sinh trường Tiểu học Thanh Văn, Thanh Chương học đến lớp 4 mà vẫn chưa biết đọc, biết viết, chỉ biết được vài chữ đơn giản như chữ c, chữ o .... Sau quá trình tìm hiểu sự thật, Báo LĐNA đã có bài cải chính. Dưới đây là hình ảnh chi tiết bài viết đăng trên Báo Lao động Nghệ An (nguồn: Báo lao động Nghệ An).

          Báo Lao động Nghệ An số 855 ra ngày 10/4/2014 đã đăng tin cải chính bài viết "Học sinh trường chuẩn ... không biết chữ" viết về em Nguyễn Thị Lê - Học sinh trường Tiểu học Thanh Văn, Thanh Chương học đến lớp 4 mà vẫn chưa biết đọc, biết viết, chỉ biết được vài chữ đơn giản như chữ c, chữ o .... Sau quá trình tìm hiểu sự thật, Báo LĐNA đã có bài cải chính. Dưới đây là hình ảnh chi tiết bài viết đăng trên Báo Lao động Nghệ An (nguồn: Báo lao động Nghệ An).