Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2017 cấp tiểu học

Mời các bạn xem kế hoạch tại đây.

Mời các bạn xem kế hoạch tại đây.