Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 10 năm 2017 cấp THCS

Mời các bạn xem kế hoạch tại đây.

Mời các bạn xem kế hoạch tại đây.