PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG

Lịch công tác tháng 10 năm 2017

Mời các bạn xem lịch công tác tháng 10 tại đây.

Lịch công tác tháng 9 năm 2017

Mời các bạn xem lịch công tác tháng 9 tại đây.

Lịch công tác tháng 8/2017

Mời các bạn xem lịch tại đây.

Lịch công tác tháng 7/2017

Mời các bạn xem lịch công tác tháng 7/2017 tại đây.

Lịch công tác tháng 6/2017

Mời các bạn xem lịch công tác tại đây.

Lịch công tác tháng 5/2017

Mời các bạn xem lịch tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

Mời các bạn xem lịch tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

Mời các bạn xem lịch tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017

Mời các bạn xem lịch tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2017

Mời các bạn xem lịch công tác tháng 1/2017 tại đây.

Chuyên mục phụ

Bạn đang ở trang: Home