Kế hoạch số 121/KH-PGD&ĐT. Triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của sở GD&ĐT Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và chương trình hành động số 33/Ctr/TU của Ban chấp hành Đản
Bạn đang ở trang: Home VĂN BẢN - CÔNG VĂN VB Phòng Giáo dục Kế hoạch số 121/KH-PGD&ĐT. Triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của sở GD&ĐT Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và chương trình hành động số 33/Ctr/TU của Ban chấp hành Đản