Thi vụ - Kiểm định chất lượng

Thông báo thay đổi lịch nộp bài thi KSCL đầu năm cấp TH, THCS vòng 1 và nhận bài thi vòng 2

             Theo thông báo trước, việc nộp bài thi vòng 1 và nhận bài thi vòng 2 vào chiều 04/10/2013. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường, bộ phận khảo thí thay đổi lịch nộp bài vòng 1 và nhận bài chấm vòng 2 như sau:

Từ 13h đến 13h30' ngày 05/10/2013 nộp bài vòng 1 (Trước giờ hội nghị Hiệu trưởng)

Từ 17h đến 17h30' ngày 05/10/2013 nhận bài chấm vòng 2 (Sau giờ hội nghị Hiệu trưởng)

Bạn đang ở trang: Home Thi vụ - Kiểm định chất lượng