LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 02 năm 2014

    Các trường tải lịch công tác tháng 2 Tại đây

Lịch công tác tháng 01/2014 bậc học Mầm non.

Mời các bạn tải kế hoạch tại đây.

Tải quy định SKKN tại đây.

Tải mẫu đăng ký đề tài SKKN năm học 2013 - 2014 tại đây.

Tải mẫu báo cáo số liệu phòng học 5 tuổi tại đây.

Lịch thi GVDG cấp tỉnh tại đây.

Lịch công tác tháng 1 năm 2014

Các trường tải lịch công tác tháng 01 năm 2014 về Tại đây

Lịch công tác tháng 12/2013

Mời các bạn tải lịch công tác tháng 12/2013 về Tại đây

Lịch công tác tháng 11 năm 2013

Mời các bạn tải lịch công tác tại đây.

Bạn đang ở trang: Home LỊCH CÔNG TÁC