Kế hoạch - Tài vụ

Thông báo lịch duyệt hồ sơ trường (Emis tháng 9/2015)

Hiện nay các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện đã gửi dữ liệu hồ sơ trường đầu năm (emis T9/2015), qua kiểm tra sơ bộ thấy còn có nhiều sai sót. Theo ý kiến chỉ đạo của đ/c Trưởng phòng GD&ĐT, để không ảnh hưởng tới lịch của Phòng GD&ĐT, không ảnh hưởng tới lịch các nhà trường, ngày 18/10/2015 mời Hiệu trưởng các trường (danh sách Hiệu trưởng các trường được mời sẽ gửi vào hộp thư nhà trường vào sáng thừ 7 ngày 17/10/2015) về tại hội trường I Phòng GD&ĐT để duyệt số liệu (các Hiệu trưởng không cử người đi thay).

Thông báo tập huấn sàng lọc tật khúc xạ học đường

Thực hiện kế hoạch hoạt động dự án "Chăm sóc Mắt Đông Á tại Nghệ An trong 3 năm 2013 - 2015" giai đoạn 2 do CBM, Austalia tài trợ, đồng thời nâng cao hiệu quả một số hoạt động theo yêu cầu của dự án, Bệnh viện Mắt Nghệ An phối hợp trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức về tật khúc xạ và hoạt động khám sàng lọc tật khúc xạ học đường cho cán bộ y tế trường học tại các trường THCS.

Thành phần mời tham gia: 01 học viên là cán bộ y tế trường học hoặc phụ trách y tế trường học.

Thời gian: 13h30 ngày 13/01/2015

Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Thanh Chương

Đề nghị các trường THCS cử thành phần tham dự đầy đủ, đúng giờ.

BÁO CÁO "GẤP" DANH SÁCH HỌC SINH BỎ HỌC

            Ngày 08/9/2014, Sở GD&ĐT Nghệ An có công văn số 1725/SGD&ĐT-VP về việc báo cáo số liệu học sinh bỏ học đến tại thời điểm ngày 09/9/2014 và báo cáo trước 17h00 ngày 10/9/2014. Phòng GD&ĐT Thanh Chương yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn huyện báo cáo học sinh bỏ học (tải mẫu báo cáo tại đây) về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 11h00 ngày 10/9/2014 để Phòng báo cáo Sở đúng lịch.

Giấy mời tập huấn công tác thủ quỹ

Ngày 23/01/2014, Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác Thủ quỹ cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc trên địa bàn huyện. Chi tiết mời các bạn tải về Tại đây.

Hướng dẫn tự kiểm tra, kiểm kê tài chính, tài sản

Ngày 16/01/2014, Phòng GD&ĐT Thanh Chương đã ban hành Hướng dẫn tự kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trường học trên địa bàn. Chi tiết hướng dẫn mời các bạn tải về Tại đây.

Biểu mẫu kiểm tra tài chính tải về Tại đây, biểu mẫu kiểm kê tài sản tải về Tại đây.

Bạn đang ở trang: Home Kế hoạch - Tài vụ