Thứ năm, 23/11/2017 - 12:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Thông báo nhận giấy báo dự thi Đại học, Cao Đẳng

          Bộ phận tuyển sinh Phòng GD&ĐT Thanh Chương đã nhận được giấy báo dự thi Đại học, Cao đẳng của học sinh thi tự do từ Sở GD&ĐT Nghệ An. Nay thông báo cho tất cả học sinh đã nạp đăng ký tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT Thanh Chương về tại Phòng (gặp Thầy Trần Anh Tuấn) để nhận.

          Bộ phận tuyển sinh Phòng GD&ĐT Thanh Chương đã nhận được giấy báo dự thi Đại học, Cao đẳng của học sinh thi tự do từ Sở GD&ĐT Nghệ An. Nay thông báo cho tất cả học sinh đã nạp đăng ký tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT Thanh Chương về tại Phòng (gặp Thầy Trần Anh Tuấn) để nhận.

          Thời gian: Bắt đầu từ 7h00 thứ 4 ngày 18 tháng 6 năm 2014 (trừ thứ 7, CN hàng tuần).