Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC

          Ngày 31/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGD ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể ừ ngày 16/02/2016 và thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGD ĐT. Chi tiết mời các bạn tải về theo địa chỉ sau đây: http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=1126

          Ngày 31/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGD ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể ừ ngày 16/02/2016 và thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGD ĐT. Chi tiết mời các bạn tải về theo địa chỉ sau đây: http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=1126