Thứ năm, 23/11/2017 - 12:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Giấy mời - Quyết định khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017

Mời các bạn xem giấy mời tại đây.

Mời các bạn xem giấy mời tại đây.

Xem Quyết định khen thưởng của UBND huyện tại đây.

Xem Quyết định khen thưởng của Hội khuyến học huyện tại đây.