Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Hướng dẫn công tác thi đua Công đoàn đầu năm học 2013 - 2014

Tải hướng dẫn công đoàn đầu năm học 2013 - 2014 tại đây.

Tải hướng dẫn công đoàn đầu năm học 2013 - 2014 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2013 - 2014 tại đây.

Mẫu đăng ký thi đua tại đây.

Tải Quy chế thi đua tại đây.