Thứ năm, 23/11/2017 - 12:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

GIẤY MỜI DỰ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

Mời các bạn tải giấy mời tại đây.

Mời các bạn tải giấy mời tại đây.