Tuesday, 04/08/2020 - 12:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các trường Tiểu học

1. TH CÁT VĂN  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Anh Dũng HT 0949825837
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Giản Thị Giang PHT 0988229084
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Đinh Thị Dung CTCĐ 0984545595
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
2. Tiểu học Phong Thịnh  
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Bùi Thị Hằng Nga HT 01685031939
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0919539524
Đặng Thị Thanh Xuân PHT 0973887529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thị Hương CTCĐ 01665474868
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 3. TH Thanh Nho  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Hoàng Ngọc Sơn HT 01634393061
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thế Thanh PHT 0987515161
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thị Hạnh CTCĐ 01698074474
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
4. Trường TH Thanh Hòa  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Trần Hữu Thanh HT 0979265159
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Hữu Tường PHT 0976344684
huutuongc1th@mailcom    
Nguyễn Thị Hạnh CTCD 01656544374
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
5. Tiểu Học Thanh Đức   
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Ngọc Dũng HT 0982937737
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguễn Xuân Quảng PHT 0962419304
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Bùi Thị Thúy Hằng PHT 0987434617
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thị Hiệp PHT 01687794784
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Nguyễn Thị Thanh CTCĐ 01635785889
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
6. TH Hạnh Lâm  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đoàn Văn Thận HT 0986 591 848
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Thu PHT- CTCĐ 0948 991 954
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
7. TH Kim Lâm  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Xuân Tý HT 0 1236993946
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Hoàng Ngọc PHT 0 912253955
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Sỹ Đạo PHT 0 1236993945
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đặng Ngọc Linh CTCĐ 0 919575198
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
8. Tiểu học Thanh Mỹ  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm Ngọc Nhất HT 0989878445
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Kính PHT 0973396450
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thu Nga PHT 0972354660
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Đức Thi CTCĐ 0986196466
9. TH Thanh Liên  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đặng Phúc Ánh HT 0976332126
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Bích Quyên PHT+ CTCĐ 0976093615
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Thị Toan PHT 01636411299
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
10. Trường tiểu học Thanh Tiên  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Văn Danh HT 01695 826 667
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0974 828 129
  Đặng Thị Miên P HT 01685 042 734
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thanh Tùng CTCĐ    0985 184 438
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
11. TH Thanh Lĩnh  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Văn Hạnh HT 0912 816 777
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Sỹ Dương PHT 0984 963 556
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   038 8923 555
  Phạm Thị Hậu CTCĐ 0169 439 4953
12. Tiểu học Thanh Thịnh  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Cần Thơ HT 0963043767
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Cúc PHT-CTCĐ 01664244769
  Nguyễn Thị Đường PHT 01672334559
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
13. Trường TH Thanh Hương  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Thanh Nam HT 0943 268 777
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0986 928 161
  Nguyễn Thị Diễn PHT 0987 485 487
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Văn Hồng PHT 0989 883 803
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Minh CTCĐ 01652 236 216
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
14. Trường Tiểu học Hương Tiến  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đậu Đình Đức HT 0989878137
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0388971222
  Hoàng Anh PHT 0942702928
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   01646554789
  Nguyễn Viết Hùng PHT 0944423334
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0988717298
15. TIỂU HỌC THANH AN  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Dung HT 0919 572 519
  Nguyễn Thị Thu Hiền PHT 0974 732 767
  Nguyễn Lâm Khoa CTCĐ 0948 261 336
16. TH Thanh Chi  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tuyết HT 0984186273
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Thị Vân PHT - CTCĐ 0977011638
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
17. TH Thanh khê   
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm Thị Anh Lan  HT 0914197972
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thanh  PHT 0975266731
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hồ Thị Hải Nam  CTCĐ 01253547880
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
18. Trường TH Thanh Thủy  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Doãn Hoàng HT 0975 327 517
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đình Thái PHT 09134 90963
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Văn Liên CTCĐ 0977 499 152
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
19. TH Võ Liệt 1  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Thị Ngân HT 0916472583
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Sương PHT 0977654124
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Soa CTCD 01246816762
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
20. TH Võ Liệt 2  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đặng Thị Thoa HT 0977864925
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thanh PHT 0945331898
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tú Anh CTCĐ 0919728690
21. Tiểu học Thanh Long  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Đình Hoành HT 0984548694
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Lộc PHT 0977607582
  Trần Thị Loan CTCĐ 01695695164
22. Tiểu học Thanh Hà  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bùi Thị Quỳnh Hoa HT 0987064178
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Châu PHT 0985958756
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Kim Nhung PHT 01692603896
  Nguyễn Thị Hòa CTCĐ 0977312175
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
23. TH Thanh Tùng  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ HT 0948789888
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Văn Sỹ PHT 0982938029
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Hằng CTCĐ 0989455828
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
24. TH Thanh Giang  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Hà HT 01646325384
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Liên P.HT 01696100226
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
25. Tiểu học Thanh Mai  
   Bùi Bích Vân  HT 0989791823
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
   Hà Anh Tuấn  PHT 0982938837
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
   Nguyễn Thị Hiên PHT 0978588830
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
   Nguyễn Thị Thanh CĐCĐ 01258938281
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
26. Trường Tiểu học Thanh Lâm  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Xuân Minh HT 0985903213
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lâm Thị Chung PHT 0916915279
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0917237348
  Nguyễn Văn Quân CTCĐ 01675150379
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   01233735490
27. TH Đặng Thai Mai  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Văn Chung HT  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Văn Minh PHT-CTCĐ  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
28. Tiểu học Trần Hưng Học  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đặng Thị Khai HT 0977841599
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Soa PHT 01638347981
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Phương Hoa CTCĐ 01657556257
29. TH Thanh Hưng  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Ngô Thị Thanh Hoa HT 0976 130 278
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Chín PHT 01658 596 929
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Tuấn Hùng CTCĐ 0168 664 1708
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
30. TH Thanh Văn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Bá Phượng HT 01687788741
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thúy Vân PHT 0 975623587
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Tài Lương CTCĐ 0 1655188263
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
31. Tiểu học Thanh Phong  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Tý HT 0977911372
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Phương PHT 0972473171
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trịnh Xuân Tú PHT 0919575327
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
32. TH Thanh Tường  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Đình Hợi HT 0963 813 697
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm Thị Thủy PHT 01678713305
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Gia Tiến CTCĐ 0988 978 850
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
33. TH Thanh Đồng  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phan Thị Minh Tâm HT 0974 23 23 25
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Oanh PHT 0975 422 572
  Hoàng Thị Hiền CTCĐ 0948 103 238
34. TH Thị Trấn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Long HT 01682 955 125
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thành PHT 0976 538 738
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Bình CTCĐ 01649 735 752
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
35. TH Đồng Văn  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tuyết HT 0975840566
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thúy PHT 0985408630
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Lân CTCĐ 01668622668
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
36. TH Thanh Ngọc  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Phạm Văn Chương HT 0975451526
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Từ PHT 01684645866
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Đinh Thị Tánh PHT 01668626157
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Giang CTCĐ 0989832036
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
37. TRƯỜNG TH NGỌC SƠN  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Lê Thị Xuân HT 0169 268 1339
  Lê Thị Hồng Hạnh PHT- CTCĐ 0986 726 359
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Thị Thúy An PHT 0163 202 1153
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Trần Thị Thanh Hiền PHT   0979 326 449
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
38. Tiểu học Xuân Tường  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Võ Xuân Nguyên HT 0945331333
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Bá Tiến PHT-CTCĐ 0986608488
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
39. Tiểu học Thanh Dương  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bạch Thị Hiên HT 0 975133070
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Hòa PHT- CTCĐ 0 944880829
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0 1689374192
40. TH Nguyễn Sỹ Sách  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bùi Xuân Ân HT 0986 278 252
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Hoàng Thị Hường PHT 0976 955 624
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Kiều Nga CTCĐ 0168 5241 779
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
41. Trường TH Thanh Yên   
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Tâm  HT 0987 855 045
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Thị Thanh Huế  PHT, CTCĐ 0169 582 3175
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
42. Trường tiểu học Thanh Khai  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Bùi Xuân Sỹ HT 0 916504746
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Văn Đình Thông PHT 0 979327577
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  Nguyễn Lê Hoài CTCĐ 0 1666087067
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết