Thứ bảy, 18/11/2017 - 13:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH CHƯƠNG

CÔNG VĂN PHÁT ĐỘNG VÀ TẬP HUẤN CUỘC THI " Tìm hiểu DD với SK trẻ MN"

Mời các bạn tải công văn hội thi dinh dưỡng với SK mầm non tại đây.

Mời các bạn tải công văn hội thi dinh dưỡng với SK mầm non tại đây.

Tải công văn tập huấn dinh dưỡng với SK mầm non tại đây.

Mẫu đăng ký tập huấn tại đây.