Th Đặng Văn Hóa - Trưởng phòng

Ngày sinh: 02.05.1969
Quê Quán: Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An
Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ
Điện thoại: 0913.825.762
Email: hoadv.pgdtc@gmail.com , hoadv.hutc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

Cô Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: 04.06.1975
Quê Quán: Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0942.949.199, 01699.506.894.
Email: hangnt.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục THCS

 

Cô Phan Thị Anh Đào - Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: 04.12.1973
Quê Quán: Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0989.897.418 , 0913.529.518, 0388.970.970
Email: phananhdaotc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non

 

Th Nguyễn Nhật Việt - Chủ tịch công đoàn

Ngày sinh: 10.11.1972
Quê Quán: - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0961.632.333
Email: nhatvietcv@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lĩnh vực phụ trách: Công đoàn Ngành GD
Th Phạm Việt Hải - Chuyên viên

Ngày sinh: 10.04.1958
Quê Quán: Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0912.828.936
Email: hai.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ

 

Th Lê Văn Đệ - Chuyên viên

Ngày sinh: 10.06.1975
Quê Quán: Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0946.546.867
Email: levande.1975@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh
Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra, Khảo thí

 

Cô Nguyễn Thị Phi Yến - Chuyên viên

Ngày sinh: 20.09.1970
Quê Quán: Đồng Văn - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0978.816.438
Email: yen.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục THCS

 

ẢnhTh Nguyễn Quý Thìn - Chuyên viên

Ngày sinh: 07.01.1976
Quê Quán:  Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 012.660.22.416
Email: quythin.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục THCS

 

ẢnhTh Phan Thái Hùng - Chuyên viên

Ngày sinh: 18.06.1971
Quê Quán: Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0985.832.548, 0914.823.548
Email: thaihung.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học

 

ẢnhCô Phạm Thị Thủy - Chuyên viên

Ngày sinh: 03.09.1974
Quê Quán: TP Vinh - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Đồng Văn - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0167.871.3305
Email: phamthuytc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học

 

Cô Lê Thị Thủy - Chuyên viên

Ngày sinh: 20.04.1981
Quê Quán: Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0976.558.539
Email: thuymn.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non

 

Cô Nguyễn Thị Vân - Chuyên viên

Ngày sinh: 10.04.1966
Quê Quán: Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0979 250 429
Email: vanmn.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non

 

Th Trần Anh Tuấn - Chuyên viên

Ngày sinh: 05.10.1982
Quê Quán: Đô Lương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Đô Lương - Nghệ An
Điện thoại: 0979.195.925, 0919.575.621
Email: tuan.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Anh văn
Lĩnh vực phụ trách: Ngoại ngũ, Thi đua khen thưởng

 

Th Nguyễn Long Khánh - Chuyên viên

Ngày sinh: 18.07.1978
Quê Quán: Thanh Mỹ - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0977.792.577, 091.656.8286
Email: kehoach.pgdtc@gmail.com , cntt.pgdtc@gmail.com , longkhanh.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Thống kê - CNTT

 

Lê Thị Hoài Giang - Kế Toán

Ngày sinh: 28.05.1985
Quê Quán: Đồng Văn  - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Dùng - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0974.021.563, 038.3 505.906
Email: giang.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - Kế toán

 

Nguyễn Thị Thu Hà - Kế Toán

Ngày sinh: 24.11.1980
Quê Quán: Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0169 8082 777, 0989 353 267

Email: haviet5@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

Nguyễn Đình Vinh - Văn thư

Ngày sinh: 10.11.1963
Quê Quán: Xuân Tường - Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Thị Trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại: 0986.678.555
Email: vinh.pgdtc@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Lĩnh vực phụ trách: Văn thư